Verkenning van Retrieval Augmented Generation (RAG)

Verkenning van Retrieval Augmented Generation (RAG)

Op het gebied van digitale innovatie heeft de zoektocht naar intelligentere en contextbewuste chatbots mij op een fascinerend pad geleid: de implementatie van Retrieval Augmented Generation (RAG).

Deze reis, vol beproevingen, triomfen en eindeloos leren, laat het transformatieve potentieel zien van het combineren van grote taalmodellen zoals ChatGPT met gecureerde kennisbanken. Laat me je meenemen door het proces, de uitdagingen en de ingewikkelde dans tussen ophalen en genereren die ten grondslag ligt aan deze baanbrekende aanpak.

Het ontstaan van een chatbot

Het begin van dit project werd gedreven door een eenvoudig maar ambitieus doel: het ontwikkelen van een chatbot die de beperkingen van traditionele modellen overstijgt door gebruik te maken van de enorme hoeveelheid content die beschikbaar is op een specifieke website.

De visie was om een systeem te creëren dat niet alleen interactie heeft met gebruikers, maar dit ook doet met ongekende relevantie en nauwkeurigheid.

Om deze visie tot leven te brengen, begonnen we met het opnemen van artikelen van de website in de kennisbank van de chatbot via een API, waarmee we de basis legden voor een diep geïnformeerde gespreksagent.

Kennisbank in Dialox omgeving
Kennisbank in Dialox omgeving

De kunst van het verrijken

Met de kennisbank op zijn plaats was de volgende stap het verrijken van de artikelen met trefwoorden, een taak die elegant werd uitgevoerd door ChatGPT.

Dit verrijkingsproces ging niet alleen over taggen; het ging over het begrijpen van de essentie van elk artikel en het distilleren ervan in doorzoekbare, bruikbare trefwoorden. Deze verrijkte artikelen, nu opgeslagen met hun nieuwe descriptoren, vormden de ruggengraat van onze retrieval-ondersteunde strategie.

De dans van ophalen en genereren

Wanneer een gebruiker een vraag stelt aan de chatbot, begint de echte magie. De vraag, samen met de verrijkte artikelen en hun trefwoorden, wordt voorgelegd aan ChatGPT 3.5.

Het model begint dan aan een geavanceerd matchmakingproces en identificeert het artikel of de artikelen die het meest overeenkomen met de vraag van de gebruiker. Dit is de retrieval fase, een cruciale voorloper van het genereren van een antwoord.

Maar daar eindigt de reis niet. Met het relevante artikel in de hand wordt er nog een verzoek gedaan aan ChatGPT. Deze keer krijgt het model de taak om een antwoord te genereren op basis van de volledige inhoud van het artikel, zodat de gebruiker informatie krijgt die niet alleen nauwkeurig is, maar ook rijkelijk is geïnformeerd door de gecureerde kennisbank.

Dit is Retrieval Augmented Generation in actie: een synergie van retrieval en generatieve processen die de antwoorden van de chatbot verheft van informatief naar inzichtelijk.

De stappen van RAG bij het beantwoorden van vragen.
De stappen van RAG bij het beantwoorden van vragen.

De drie knoppen van optimalisatie

Ons avontuur in het rijk van RAG onthulde drie cruciale knoppen voor het optimaliseren van reacties:

  1. Curatie
  2. Prompt bij opvragen
  3. Prompt voor generatie

Het cureren van de tekst, door het selecteren van de juiste trefwoorden en samenvattingen, zorgt ervoor dat het opvraagproces is gebaseerd op relevantie.

Het maken van de opvragingsprompt, een kunst op zich, leidt het model naar de meest relevante artikelen.

Tot slot geeft de prompt vorm aan de reactie van het model, waarbij ruwe informatie wordt omgezet in samenhangende, boeiende antwoorden.

💡
Voorbeeld van een prompt voor antwoord:Beantwoord het volgende gesprek ALLEEN door gebruik te maken van de KENNIS die je hierboven hebt gekregen EN verzin NIETS zelf. Reageer op een formele, professionele toon die past bij een zakelijke omgeving. Zorg ervoor dat het antwoord beknopt, duidelijk en beleefd is en vermijd alle vormen van informeel taalgebruik, spreektaal, humor en niet-professionele inhoud zoals songteksten of grappen. Reageer in de taal van de gebruiker. Verwijder URL's in de antwoorden die je geeft.

Reflecties op de tocht

Dit project was meer dan een technische uitdaging; het was een ontdekkingsreis. Door Retrieval Augmented Generation in onze chatbot te integreren, waagden we ons buiten de conventionele grenzen van AI-gestuurde conversatie. We creëerden een systeem dat niet alleen vragen beantwoordt, maar dit doet met een diepgaand begrip en relevantie die voorheen onbereikbaar waren.

Deze reis benadrukt het ongelooflijke potentieel van retrieval-augmented benaderingen op het gebied van chatbots. Terwijl we deze grens blijven verkennen, lonkt de belofte van het creëren van steeds intelligentere, responsievere en contextbewuste gespreksagenten, die ons uitnodigen om de grenzen van wat mogelijk is opnieuw te definiëren.